ทีมทนายของเรา

ทนายความ ชม หนูพริก

  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประสบการณ์กว่า 30 ปีในการดำเนินคดีตามกฎหมายไทย
  • ให้คำปรึกษาในคดีแพ่งและอาญา รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์
  • ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2547-2549